Παρουσιάσεις ημερίδας “Meta-ΙFLA WLIC Athens 2019”