ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ENSULIB-IFLA ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
ΑΕΙ ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ_Η θέση της ΕΕΒΕΠ…συνέχεια
ΑΕΙ ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ_Η θέση της ΕΕΒΕΠ
Υλικό από το webinar “Ο μεταβαλλόμενος ρόλος των βιβλιοθηκονόμων στην Ανοικτή Επιστήμη”
Υλικό Ημερίδας “Sustainable Development Goals (SDGs) and Public Libraries”, 27.11.2021