Πρόσκληση προτάσεων Webinars
Υλικό Ημερίδας “Sustainable Development Goals (SDGs) and Public Libraries”, 27.11.2021
Υλικό επιστημονικού σεμιναρίου με θέμα: «Ορολογία: γενικές αρχές, ορολογία και βιβλιοθήκες»
Συνέδριο EBLIDA, 14-16 Ιουνίου 2022: Δελτίο Τύπου
Βιβλιοθήκες στα FM, Παρασκευή 14.1.2022