Εορταστικές ευχές
EBLIDA Vacancy Notice: Project Officer
LIBER annual conference 2023 – Call for Papers
Συντήρηση/διατήρηση και ψηφιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού
ΔΙΟΒΙ: Δράσεις της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
Φεστιβάλ Γρίφων, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο
Θέση εργασίας Αρχειονόμου/Βιβλιοθηκονόμου Δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής
Προκήρυξη Θέσης Βιβλιοθηκονόμου/Επιμελητή εκδόσεων στην European Publishing