Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2024
𝟓𝛐 𝚬𝚻𝚮𝚺𝚰𝚶 𝚺𝚼𝚴𝚬𝚫𝚸𝚰𝚶 𝚻𝛀𝚴 𝚳𝚶𝚼𝚺𝚰𝚱𝛀𝚴 𝚩𝚰𝚩𝚲𝚰𝚶𝚯𝚮𝚱𝛀𝚴 𝚱𝚨𝚰 𝚺𝚼𝚲𝚲𝚶𝚪𝛀𝚴
Staff Training Week (STW) “Old and New Challenges for Librarians” from 24 June to 28 June, 2024
Θέση Διευθυντή/ριας Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου