Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2024
𝟓𝛐 𝚬𝚻𝚮𝚺𝚰𝚶 𝚺𝚼𝚴𝚬𝚫𝚸𝚰𝚶 𝚻𝛀𝚴 𝚳𝚶𝚼𝚺𝚰𝚱𝛀𝚴 𝚩𝚰𝚩𝚲𝚰𝚶𝚯𝚮𝚱𝛀𝚴 𝚱𝚨𝚰 𝚺𝚼𝚲𝚲𝚶𝚪𝛀𝚴
Staff Training Week (STW) “Old and New Challenges for Librarians” from 24 June to 28 June, 2024
Θέση Διευθυντή/ριας Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Θέση εργασίας στο Κολέγιο CDA Πάφου στην Κύπρο
Θέση εργασίας στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Απόφαση πρόσληψης τεσσάρων (4) υπαλλήλων με σύμβαση (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών
Πρόσκληση σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, 6/3/24, 18:00
Συνάντηση με το δικηγορικό γραφείο ΚΟΛΛΥΡΗΣ – ΣΥΡΡΟΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για την υπόθεση προσφυγής
Θέση εργασίας στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο