Θέση εργασίας στο Κολέγιο CDA Πάφου στην Κύπρο
Θέση εργασίας στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Απόφαση πρόσληψης τεσσάρων (4) υπαλλήλων με σύμβαση (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών