Θέση εργασίας Αρχειονόμου/Βιβλιοθηκονόμου Δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής
Προκήρυξη Θέσης Βιβλιοθηκονόμου/Επιμελητή εκδόσεων στην European Publishing
Γεώργιος Μ. Κακούρης (1925-2022)