Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τις εκλογές της 12ης Οκτωβρίου 2022 της ΕΕΒΕΠ