Θέση εργασίας ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος Δ. Μαραθώνα, 8 μήνες
Η υπόσχεση που έγινε πράξη. Lets librarian party. Join us.
Διαδικτυακό Πρόγραμμα Ροής 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοτικών Βιβλιοθηκών
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου Ειδικού Επιστημονικού Τεχνικού Προσωπικού για τη Βιβλιοθήκη του ΕΙΕ
Προκήρυξη Θέσης Βιβλιοθηκονόμου στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας
Προκήρυξη Θέσης Επιμελητή Εκδόσεων European Publishing
Πρόσκληση για συγγραφή κεφαλαίου
Προκήρυξη Εκλογών της ΕΕΒΕΠ
Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για τις Βιβλιοθήκες μέσω Διαρθωτικών Ταμείων της ΕΕ
Ουκρανικά βιβλία στις χώρες της Ευρώπης