Βιβλιοθήκες στα FM, Παρασκευή 27.5.2022
Βιβλιοθήκες στα FM, Παρασκευή 20.5.2022
Βιβλιοθήκες στα FM, Παρασκευή 13.5.2022
Χορηγία για συμμετοχή στο Συνέδριο της EBLIDA, 15-16/6/22
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών, Ηράκλειο Κρήτης 22-24/9/22
Βιβλιοθήκες στα FM, Παρασκευή 6.5.2022
Βιβλιοθήκες στα FM, Παρασκευή 15.4.2022