Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Απολογισμός Συνάντησης 10-2-2022
Βιβλιοθήκες στα FM, Παρασκευή 18.3.2022
Παρουσίαση Βιβλίου Η Διακινδύνευση της Ελένης Σεμερτζίδου, Προέδρου ΠΕΤ Β. Ελλάδος
Δελτίο Τύπου
Δελτίο Τύπου
Νέος κύκλος διαλέξεων από το ΔΙ.Ο.ΒΙ. – «Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ»
Βιβλιοθήκες στα FM, Παρασκευή 11.3.2022
Υλικό από το webinar “Ο μεταβαλλόμενος ρόλος των βιβλιοθηκονόμων στην Ανοικτή Επιστήμη”
Συναντήσεις εργασίας με EBLIDA