Βιβλιοθήκες στα FM, Παρασκευή 18.2.2022
Ο μεταβαλλόμενος ρόλος των βιβλιοθηκονόμων στην Ανοικτή Επιστήμη, 24/2/22, 11.00 π.μ – 12.00 μ.μ
Βιβλιοθήκες στα FM, Παρασκευή 11.2.2022
DATALY TECH: Ασημένιος Χορηγός της ΕΕΒΕΠ
Βιβλιοθήκες στα FM, Παρασκευή 4.2.2022
Βιβλιοθήκες στα FM, Παρασκευή 21.1.2022
Υλικό Ξενάγησης στη Βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου Εκδόσεων στις Βρυξέλλες, 24.6.2021