26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
REALM Project: Η φυσική εξασθένιση ως προσέγγιση απολύμανσης για τον SARS-CoV-2 σε δομικά υλικά: Δοκιμασία 6
Παρουσίαση Βιβλίου «Γυναικεία σεξουαλικότητα – από τη σάρκα στο πνεύμα»
Media Literacy Week 2020: Παρουσιάσεις σεμιναρίου “Πώς οι βιβλιοθήκες λειτουργούν κατά την περίοδο της πανδημίας”
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 2020
Θέση Εργασίας Βιβλιοθηκονόμου ή Αρχειονόμου