26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
REALM Project: Η φυσική εξασθένιση ως προσέγγιση απολύμανσης για τον SARS-CoV-2 σε δομικά υλικά: Δοκιμασία 6
Παρουσίαση Βιβλίου «Γυναικεία σεξουαλικότητα – από τη σάρκα στο πνεύμα»
Media Literacy Week 2020: Παρουσιάσεις σεμιναρίου “Πώς οι βιβλιοθήκες λειτουργούν κατά την περίοδο της πανδημίας”
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 2020
Θέση Εργασίας Βιβλιοθηκονόμου ή Αρχειονόμου
Συνέδριο HerMa HUB: Fostering Communities II 5/12/2020
«Η Ιστορία στο Συρτάρι μου. Η ιστορία μέσα από τις οικογενειακές συλλογές και τα προσωπικά ενθυμήματα»
Βίντεο “Παραπληροφόρηση σε κορονο-καιρούς”
Πρόσληψη ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος