ΔΙΟΙΚΗTΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2020-2022)
ΕΣΠΑ κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων εργαζομένων στον κλάδο του βιβλίου: Υποβολή αιτήσεων
Θέση βιβλιοθηκονόμου
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών ΕΕΒΕΠ 2020
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τις εκλογές της 14ης Οκτωβρίου 2020 της ΕΕΒΕΠ
26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
EBLIDA Online Workshop 2020: “Think the Unthinkable”