Θέση για 1 βιβλιοθηκονόμο στο πρόγραμμα “ΚΑΛΛΙΠΟΣ +”
ΚΥΑ για την επαναλειτουργία Βιβλιοθηκών και ΓΑΚ
Προκήρυξη εκλογών
Απολογισμός δράσεων Διοικητικού Συμβουλίου 2018-2020