Ερωτηματολόγιο για τη στήριξη των Δημοσίων/Δημοτικών Βιβλιοθηκών της Ευρώπης