Θέση για Βιβλιοθηκονόμο στην ΕΣΗΕΑ
Αναβολή Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
COVID -19 Ενημέρωση ΒΚΠ Πανεπιστημίου Πάτρας
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση
International Council on Archives
ΔΙ.Ο.ΒΙ. – 1η Διάλεξη Οικονομικού Περιεχομένου 2020