Ανακοίνωση για την απώλεια αγαπημένων μελών της Βιβλιοθηκονομικής Κοινότητας
Η ΕΕΒΕΠ πάει θέατρο!
Δελτίο Τύπου – “Βιβλιοθήκες στα FM”
Βιβλιοπαρουσιάσεις από το ΔΙ.Ο.ΒΙ.