Ενίσχυση συμμετοχής στο IFLA_WLIC2019 για τα μέλη του ΣΕΑΒ
IFLA WLIC 2019 – Poster sessions