Επιστολή για τις Μουσικές Συλλογές των ελληνικών Βιβλιοθηκών
«Βιβλιοθήκες στα FM» (8ος κύκλος εκπομπών, περίοδος 2016 – 2017)