Επιστολή για τις Μουσικές Συλλογές των ελληνικών Βιβλιοθηκών
«Βιβλιοθήκες στα FM» (8ος κύκλος εκπομπών, περίοδος 2016 – 2017)
Ανακοίνωση ΕΕΒΕΠ για συνάντηση με Υπουργείο Παιδείας
Επιστολή- διαμαρτυρία σχετικά με τη στελέχωση των Δημοσίων Βιβλιοθηκών
Συνάντηση για το βιβλίο και τις βιβλιοθήκες
Συγκρότηση νέου ΔΣ ΕΕΒΕΠ