Συνάντηση για το βιβλίο και τις βιβλιοθήκες
Συγκρότηση νέου ΔΣ ΕΕΒΕΠ
Αποτελέσματα αρχαιρεσιών