Ημερομηνίες για θεματικές ενότητες και συνεδριάσεις των περιφερειακών συναντήσεων – Deadlines for open calls and satellite meetings