Ημερομηνίες για θεματικές ενότητες και συνεδριάσεις των περιφερειακών συναντήσεων – Deadlines for open calls and satellite meetings
3o Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων – Πρόσκληση για Ανακοινώσεις
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564