Ζητείται χώρος για διεξαγωγή σεμιναρίου στις 22/08/2019 από την IFLA New Professionals Special Interest Group