Ημερομηνίες για θεματικές ενότητες και συνεδριάσεις των περιφερειακών συναντήσεων – Dead lines for open calls and satellite meetings

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ακολουθούν ένας πίνακας με τις θεματικές ενότητες, τον τίτλο εκάστης και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εισηγήσεων στο επικείμενο συνέδριο της IFLA που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, 24-30 Αυγούστου 2019.

Στον πίνακα περιέχονται τόσο οι ενότητες του Συνεδρίου (open calls) όσο και οι συνεδριάσεις των περιφερειακών συναντήσεων (satellite meetings).

Στη δεύτερη σειρά του αρχείου θα βρείτε τις διασυνδέσεις και των δυο.

Καλή επιτυχία,

Στη διάθεσή σας ό,τι χρειαστεί διευκρίνηση,

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η επιτροπή Τύπου και Προβολής του 85ου Διεθνούς Συνεδρίου της IFLA

 

Section

Satellite/ Conference

Theme 

https://2019.ifla.org/conference-programme/calls-for-papers/

https://2019.ifla.org/calls-for-papers-for-satellite-meetings/

Deadline 25 February 2019

Religions: Libraries and Dialogue Special Interest Group

Conference

 Document religious conflicts without sustaining resentment

Continuing Professional Development and Workplace Learning Section

satellite, Zagreb, Croatia

Librarians and information professionals as (pro)motors of change: immersing, including and initiating digital transformation for smart societie»

Deadline 28 February 2019

Education and Training Section

Conference

LIS Education Role in Libraries Dialogue for Change

Acquisition and Collection Development Section joint with Digital Humanities – Digital Scholarship Special Interest Group

Conference

Digital Scholarship and Collection Development: Crossroads and Intersections

LGBTQ Users Special Interest Group

Conference

Let’s talk about change: How libraries and LGBTIQ communities are challenging stereotypes

Science & Technology Libraries Section joint with the Reference & Information Services Section and the Audio Visual & Multimedia Section

Conference

Moving beyond traditional collections & services: Supporting science in innovative ways

Preservation and Conservation Section joint with Big Data Special Interest Group

Conference

Data challenges in libraries

Preservation and Conservation Section joint with Rare Books and Special Collections Section and Strategic Programme on Preservation and Conservation (PAC)

Conference

Forward thinking to lessen the effects of disasters or all types, weather and/or man-made

Deadline 1 March 2019

Management and Marketing Section

satellite, Samos island, Greece

Recruiting and managing the new generation of employees to attract new markets and create new services

Environment, Sustainability and Libraries Special Interest Group

Conference

Let’s Change Now: Libraries Driving Sustainability

Division V. (Regions) joint with Management of Library Associations Section and LIS Education in Developing Countries Special Interest Group

satellite, Alexandria Library, Egypt

Leadership roles in international librarianship: how can information professionals from Africa, Asia & Oceania, Latin America & Caribbean be part of it?

Serials and Other Continuing Resources Section joint with the Committee on Standards

Conference

Standards Relating to Serials, Continuing Resources and Scholarly Communications

Deadline 3 March 2019

New Professionals Special Interest Group joint with Management and Marketing Section

Conference

Library love stories

Deadline 5 March 2019

Rare Books & Special Collections Section

Conference

 The migration of books: cultural heritage (objects) and ideas on the move

Deadline 8 March 2019

Serials and Other Continuing Resources Section joint with National Libraries Section

satellite, National library of Greece

Grey Literature

Academic and Research Libraries Section with Health and Biosciences Libraries Section

Conference

Library Integration into the Research Lifecycle: A STEM Perspective

Government Libraries joint with Library and Research Services for Parliaments Sections

Conference

Libraries: dialogue for change – From gatekeeping to advocacy

Deadeline 11 March 2019

Knowledge Management Section joint with Digital Humanities – Digital Scholarship Special Interest Group

satellite, Corfu, Greece

Artificial intelligence and its impact on libraries

Deadline 15 March 2019 

Acquisition and Collection Development Section

satellite, Alexandria, Egypt

«Building Digital Libraries through International Collaboration»

Women, Information, & Libraries Special Interest Group in partnership with Libraries without borders

Conference

«Building Best Practices to serve Women & Girls»

Continuing Professional Development and Workplace Learning Section joint with Evidence for Global and Disaster Health (E4GDH) Special Interest Group

Conference

Law Libraries Section

Conference

Access to the Law of the Countries of the World for Vulnerable Communities

Health and Biosciences Libraries Section

Conference

Health information professionals – Developing the dialogue, addressing the challenges of the future

Health and Biosciences Libraries Section

satellite , EKPA, Athens

International and local developments that enhance scholarly communication in the biomedical and social sciences

Library and Research Services for Parliaments Section

Conference

Informing dialogue, enabling change

Library Buildings and Equipment Section

Conference

Keeping it Real while Augmenting Reality: the Impact of Technology and Equipment on Library Design

Knowledge Management Section with the Information Technology Section and the Big Data Special Interest Group

Conference

Artificial Intelligence and Data Mining to transform knowledge management and information services in libraries and information organizations

Information Technology Section

satellite, berlin, Germany

Robots in Libraries: Challenge or Opportunity?

Government Information and Official Publications Section

Conference

International Financial Institutions, Governments, and Austerity: Banks, Bailouts, and Information on Global Debt Crises

Deadline 29 March 2019

Reference & Information Services Section

Conference

Debating the Impact and Reach of Reference & Information Services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBL Job Opportunities – Librarian (maternity cover)

Location: Heidelberg, Germany
Staff Category: Supernumerary
Contract Duration: 11 months
Grading: 4, 5 or 6; depending on qualification and experience
Closing Date: 3 March 2019
Reference Number: HD01476

We are looking for a Librarian to support the EMBL Szilard Library team in providing excellent services to the scientific community and the administrative staff of EMBL. The Librarian will be responsible for managing essential Library services and will report to the Senior Librarian.

Περισσότερα…

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας» είναι μια ευκαιρία να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή και να δοθεί μεγάλη ώθηση στην πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα ανάγνωσης -τους αναφερόμενους στην Οδηγία ως «επωφελούμενους» -στην γνώση, στον πολιτισμό, στην πληροφορία, σε βιβλία και έντυπο υλικό, κάτι που αποτελεί πάγιο αίτημα της βιβλιοθηκονομικής κοινότητας και όλων των αρμόδιων φορέων που καλούνται να υποστηρίξουν τους εντυποανάπηρους χρήστες τους. Δυστυχώς, όμως, κατά την άποψή μας, το κείμενο, όπως έχει διαμορφωθεί, δεν θα φέρει τα θετικά αποτελέσματα που επιδιώκει η Οδηγία και κατ’ επέκταση η Συνθήκη του Μαρακές. Και αυτό διότι: Περισσότερα…

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων Βορείου Ελλάδος

Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες,

Στις 23 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Εσπερίδας του Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων Βορείου Ελλάδος (ΠΕΤ) Βορείου Ελλάδος, με θέμα: «Οι Νοσοκομειακές Βιβλιοθήκες και ο ρόλος τους», παρουσία ενός ετερόκλητου κοινού, που απαρτίζονταν από εκπροσώπους της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, της Ιατρικής Κοινότητας,       της Νοσηλευτικής Κοινότητας, Διδάσκοντες και Φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, μέλη Λογοτεχνικών Ενώσεων, φίλους και φίλες.

Περισσότερα…