Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Συνάντηση ΕΕΒΕΠ με Βαλκανικές Ενώσεις
Δωρεά προς την ΕΕΒΕΠ από την οικογένεια Κακούρη
Νεότερα για την προσφυγή πτυχίων ΤΕΙ
Συμμετοχή στις Επαγγελματικές Επιτροπές (Professional Units) της IFLA.
Συνάντηση για προσφυγή για τα πτυχία ΤΕΙ, Δευτέρα 23/1/2023, 18:00
Ένας αποχαιρετισμός ….. στο Διονύση Βαλάση, 1939-2023
Προσφυγή για τα πτυχία ΤΕΙ
Knowledge Rights 21 (KR21)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΟΣΙΣ/NILDE