Βιβλιοθήκες στα FM, Παρασκευή 25.6.2021
Βιβλιοθήκες στα FM, Παρασκευή 18.6.2021
Συγχαρητήρια για την ανάδειξη συναδέλφων στα όργανα της IFLA
Interoptics: Ασημένιος Χορηγός της ΕΕΒΕΠ
ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ