ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗTΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2018-2020)

  Αλεξάνδρα Παπάζογλου, Πρόεδρος. Διευθύντρια Βιβλιοθηκών Κολλεγίου Αθηνών

Χριστίνα Κυριακοπούλου, Αντιπρόεδρος. Διευθύντρια Πολιτισμού Παιδείας & Νέας Γενιάς του Δήμου Καλλιθέας

Εύα Σεμερτζάκη, Γραμματέας.  Υποδιευθύντρια, υπεύθυνη για την Βιβλιοθήκη,  Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης – Τράπεζα της Ελλάδος

Δημήτρης Πολίτης,  Αν. Γενικός Γραμματέας.  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)

Βενετία Κόγκου, Ταμίας. Βιβλιοθήκη Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Γιώργος Γλωσσιώτης, Μέλος. Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης Οργανισμού Μεσολάβησης & Διαιτησίας

Δρ. Ανθή Κατσιρίκου, Μέλος. Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Πειραιώς

Αντώνιος Μουρίκης, Μέλος. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ηρώ (Αργυρούλα) Τζορμπατζάκη, Μέλος.  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας