Ημερομηνίες για θεματικές ενότητες και συνεδριάσεις των περιφερειακών συναντήσεων – Dead lines for open calls and satellite meetings

Αγαπητοί συνάδελφοι, Ακολουθούν ένας πίνακας με τις θεματικές ενότητες, τον τίτλο εκάστης και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εισηγήσεων στο επικείμενο συνέδριο της IFLA...

3o Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων – Πρόσκληση για Ανακοινώσεις

Το ετήσιο Συνέδριο των Μουσικών Βιβλιοθηκών και Συλλογών αποτελεί πια θεσμό για τις ελληνικές μουσικές βιβλιοθήκες και τα μουσικά αρχεία της χώρας. Παράλληλα είναι...

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564

Αξιότιμη κ. Υπουργέ, Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά...

Ζητείται χώρος για διεξαγωγή σεμιναρίου στις 22/08/2019 από την IFLA New Professionals Special Interest Group

IFLA New Professionals Special Interest Group (NPSIG) is a band of librarians from around the world who share knowledge about many faces of libraries ...

Ενίσχυση συμμετοχής στο IFLA_WLIC2019 για τα μέλη του ΣΕΑΒ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στηρίζει έμπρακτα τη συμμετοχή των Ελλήνων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκονόμων στο συνέδριο των Παγκόσμιων Βιβλιοθηκονομικών Ενώσεων IFLA 2019 που...

Καλώς ήλθατε στη νέα ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης.

Ανανεώνουμε την παρουσία μας στο διαδίκτυο με μία ιστοσελίδα με καθαρό σχεδιασμό, βελτιωμένη δομή και ευκολότερη πρόσβαση στο περιεχόμενο της. Προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε περαιτέρω το περιεχόμενο μας και να προσφέρουμε έτσι στα μέλη μας, στην βιβλιοθηκονομική κοινότητα και σε όλους τους ενδιαφερόμενους, πλήρη πληροφόρηση για τις δράσεις μας.

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκoνόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (έτος ιδρύσεως 1968) αποτελεί το επιστημονικό και επαγγελματικό σωματείο που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους της χώρας. Είναι μέλος και εθνικός εκπρόσωπος στην IFLA και την EBLIDA.

Καλή πλοήγηση!