“Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία και Ψηφιακές Δεξιότητες”, 6.4.2021, 15.00.
Σεμινάρια Media Coach: Ενημερωτική Επιστολή
Media Literacy Week 2020: Παρουσιάσεις σεμιναρίου “Πώς οι βιβλιοθήκες λειτουργούν κατά την περίοδο της πανδημίας”
Βίντεο “Παραπληροφόρηση σε κορονο-καιρούς”
Πώς οι βιβλιοθήκες λειτουργούν κατά την περίοδο της πανδημίας
Οι βιβλιοθήκες και η προώθηση του Γραμματισμού στην Πληροφόρηση (Media Literacy) εν μέσω πανδημίας