Νέο τεύχος περιοδικού Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση
Ο Βιβλιοθηκονόμος
Προτάσεις για μια Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών
Διεθνές βραβείο «Πρόσβαση στη Μάθηση» στη ΔΚΒΒέροιας
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Πρόσκληση σε ΓΣ
Διάλογος για το μέλλον της βιβλιοθηκονομίας
Ανακοίνωση για τα μέλη της ΕΕΒΕΠ