Εκλογές και μέλη της ΕΕΒΕΠ
Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της EBLIDA