Διευθυντή για την έναρξη και λειτουργία της καινούργιας βιβλιοθήκης στην Καλαμπάκα