Θέση Εργασίας Αρχειονόμου στη Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο ΕΚΤ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Επιτροπή Νομικών Βιβλιοθηκών Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα
Διαδικτυακή Συνάντηση Ιατρικών Βιβλιοθηκών, Πέμπτη 11/5 και ώρα 11.00 π.μ
Προκήρυξη θέσης βιβλιοθηκονόμου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δελτίο Τύπου
ReasonableGraph: Ασημένιος Χορηγός της ΕΕΒΕΠ
Συμμετοχή της ΕΕΒΕΠ στη 19η ΔΕΘΒ, 4-7/5/2023