Η ετήσια συνάντηση European RDA Interest Group στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 4-5/5/2023
Προς μία νέα εθνική πολιτική βιβλιογραφικής επεξεργασίας με συνδεδεμένα δεδομένα, 22-23/5/2023
Εργαστήριο “Ψηφιακές δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα: Οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες για την ενεργό πολιτειότητα μέσω δράσεων της επιστήμης των πολιτών”
ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Θέση εργασίας στο Κολέγιο CDA Πάφου
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (CATALOGUING CODE OF ETHICS)
Ημερίδα: «Αναδυόμενες τεχνολογίες για τις Βιβλιοθήκες», 24/4/2023, 10:00 π.μ., Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ENSULIB-IFLA ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Flexible Copyright Exceptions II – What can we in Europe learn from the US?