Συνάντηση εκκλησιαστικών και θεολογικών βιβλιοθηκών: Α΄ διαδικτυακή, 6-2-2021, 11:00π.μ.
Δημιουργία Ελληνικής Βιβλιοθήκης στο Σεράγεβο
Αchieving the Sustainable Development Goals (SDGs): Webinar, 14/1/21
The 16th International Conference on Open Repositories 2021, June 7-10.
International Conference on Bibliographic Control in the Digital Ecosystem, 8-12 February 2021