Θέσεις εργασίας – Κολλέγιο Αθηνών
Ανακοίνωση για προβολή μέσω video των βιβλιοθηκών στο IFLA WLIC19
Εικαστική Εκδήλωση στο συνέδριο IFLA 2019