Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες της 6ης Ιουνίου 2018
Το επίτευγμα της ανάθεσης στην Αθήνα του Παγκοσμίου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών