Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Το βιβλίο γιορτάζει
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση