Έρευνα: Κατάλογος Βιβλιοθηκών με Συλλογές Χαρτών/Δεδομένων ΓΠΣ σε Ελλάδα και Κύπρο
Ψήφισμα για την ορθή λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών
Ανακοίνωση για τις σχολικές βιβλιοθήκες