Ανακοίνωση ανάληψης του IFLA WLIC2019 στην ημερίδα “Βιβλιοθήκες του Ελληνισμού”
«Βιβλιοθήκες του Ελληνισμού» Ημερολόγιο 2018