Προκήρυξη θέσεων στην Εθνική Βιβλιοθήκη
Ημερίδα στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Συνέντευξη με τον κ. Σταύρο Ζουμπουλάκη
«Βιβλιοθήκες στα FM» (6ος κύκλος εκπομπών, περίοδος 2014 – 2015)