Ανακοίνωση για τα μέλη της ΕΕΒΕΠ
Ημερολόγιο 2010
Περιοδικό ΕΕΒΕΠ, τεύχος 22
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα