Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Εκδρομή στην Ιταλία για το Συνέδριο της IFLA