Για τη Ρωξάνη Φέσσα
2ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης