Σχετικά με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τα πνευματικά δικαιώματα