ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥΣ στο Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα

Το Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥΣ

LIBR16-1

για  την  Κεντρική Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού,

για τη Βιβλιοθήκη του Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών στην Κάντζα και

για τη Βιβλιοθήκη του Δημοτικού του Κολλεγίου Ψυχικού στην Κάντζα (σύμβαση ορισμένου χρόνου)

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

  • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ εφαρμογών MS Office και Internet
  • Εμπειρία σε ανάλογη θέση 2 – 3 ετών.

Η θέση απαιτεί άτομο πολύ καλό στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση κοινού, με ικανότητες συνεργασίας, οργάνωσης και multi – tasking.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στο www.haef.gr  «Θέλω να εργαστώ στο Κολλέγιο – Ηλεκτρονική Αίτηση Πρόσληψης»  μέχρι τις 20 Ιουνίου 2016 αναφέροντας τον κωδικό θέσεως LIBR16-1

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην:

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

e-mail : pers_off@haef.gr

τηλ. 210 67.98.231